(2005) Budynek mieszkalno-usługowy w Bytomiu

powierzchnia – 6500 m2
etap – Koncepcja