(2012) Budynek biurowy we Wrocławiu.

Opracowanie wraz z biurem architektonicznym Zespół Projektowy AMD
etap – projekt budowlano – wykonawczy
inwestor – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu