(2009) Layout firmy Reaktor

powierzchnia – 80 m2
etap – Koncepcja
inwestor – Prywatny