2009 Hala sportowa w Trzebini #2

2009 Hala sportowa w Trzebini #2 – nadbudowa (sala gimnastyczna) na istniejącym budynku szkoły w Trzebini 2009

etap: KONCEPCJA